ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία της πλαστικής χειρουργικής αρχίζει πολύ παλιά. Οι Ρωμαίοι ήταν πρώτοι που εφάρμοσαν απλές τεχνικές για την ανάπλαση κατεστραμμένων αυτιών. Γιατροί στην αρχαία Ινδία (800 π.Χ.), εκτελούσαν μεταμοσχεύσεις δέρματος από το μέτωπο του ασθενούς  για την ανακατασκευή της μύτης. Στα μέσα του 15ου αιώνα, ο Γερμανός χειρουργός Heinrich von Pfolspeundt περιγράφει μέθοδο για την εξ ολοκλήρου ανάπλαση της μύτης, παίρνοντας δέρμα από το πίσω μέρος του βραχίονα(1460). Πάντως, λόγω των γενικών προβλημάτων που παρουσίαζε η Χειρουργική γενικότερα εκείνη την εποχή, ειδικά σε επεμβάσεις στο κεφάλι ή στο πρόσωπο, έπρεπε να φθάσουμε στον 19ο και 20ο αιώνα, για να γίνουν απλούστερες τέτοιες επεμβάσεις.
Συνέχεια....