ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ;
Είναι η ειδικότητα της χειρουργικής που ασχολείται με την αποκατάσταση (ανάπλαση) των ιστών του προσώπου και του σώματος, λόγω δυσμορφιών,  που προέρχονται από τραυματισμούς ή ασθένειες ή που  υπάρχουν εκ γενετής ή που εμφανίζονται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου, σε άτομα και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών.
Συνέχεια....