ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310.282.200

ΙΑΤΡΕΙΟ
Ερμού 71 - Πλατεία Αγίας Σοφίας
Θεσσαλονίκη

e-mail: mail@gioumatzidou.gr